ADDRESS

Kraków
Brzozsowa 65/98a

Poradnik inwestora

Wszystko co o giełdzie wiedzieć należy

W niniejszym poradnik Wirtualny Doradca Inwestycyjny zajmie się tematyką giełdy, przedstawi wszystkie najistotniejsze i podstawowe informacje na temat pojęć związanych z giełdą.

Rodzaj giełd

Gdy myślimy o giełdzie najczęściej w domyśle jest to giełda papierów wartościowych, jednak świadomy inwestor powinien wiedzieć jakie rodzaj giełd pozostają do jego dyspozycji. Są to:

– Giełda instrumentów finansowych – jest ono w zasadzie tożsama z GPW (Giełdą Papierów Wartościowych), obok niej do dyspozycji inwestorów pozostaje również Giełda Instrumentów Pochodnych.
– Giełda towarowa – jest to instytucja w ramach, której odbywa się obrót wszelkiego rodzaju towarami. W ramach giełdy towarowej odbywa się obrót różnorodnymi paliwami, metalami szlachetnymi, ale także produktami rolnymi.
– Giełda walutowa – na tego rodzaju giełdzie dochodzi o sprzedaży i zakupu walut z całego świata. Obrót walutami odbywa się w ramach Forex-u.
– Giełda usług – jest to międzynarodowa giełda, na której dokonuje się obrotem usługami transportowymi, ubezpieczeniowymi oraz pośrednictwem transakcyjnym.

Broker giełdowy

Broker giełdowy to pośrednik, który dokonuje transakcje kupna – sprzedaży na giełdzie papierów wartościowych w imieniu swojego klienta. Na giełdzie najczęściej brokerzy zrzeszeni są w domach maklerskich. W ramach działalności brokerskiej istnieje kilka typów brokerów:
– agencyjny – reprezentuje interesy klientów,
– broker – dealer – reprezentuje zarówno interesy klientów i własne
– broker informacji – zajmuje się wyszukiwaniem informacji dla swoich klientów