ADDRESS

Kraków
Brzozsowa 65/98a

Obserwator finansowy

Obserwator finansowy to miejsce, w którym prezentowane będą najważniejsze z punktu widzenia ekonomii i finansów wiadomości z Polski i ze świata. Każdy inwestor musi być bowiem na bieżąco z aktualnymi wydarzeniami, by móc podejmować słuszne decyzje inwestycyjne.

Brexit, czyli czy członkostwo w UE jest opłacalne?

Wielkimi krokami zbliża się referendum w Wielkiej Brytanii, podczas której Brytyjczycy będą się wypowiadali za wyjściem lub pozostaniem w Zjednoczonego Królestwa w ramach Unii Europejskiej.

Euro to nie najlepszy pomysł

Przy okazji Brexitu została poddana analizie polityka prowadzona przez Europejski Bank Centralny okazało się, że wprowadzenie Euro dla wielu państw jest niekorzystne, bowiem EBC podejmuje wiele nieprawidłowych decyzji. Problem ten nie dotyczy jednak WB, która pozostała przy swojej narodowej walucie.

Niemcy ostrzegają Wielką Brytanie przed skutkami

Niemiecki Minister Finansów Wolfgang Schäuble wypowiadając się w sprawie Brexitu, zapowiedział, że będzie on przez Unię przestrzegany z całą stanowczością, co sprawi, że straci ona wiele dotychczasowych przywilejów wynikających z unijnych umów.

Rok 2017, będzie trudny dla polskiego budżetu

Analitycy twierdzą, że przygotowane i ogłoszone przez obecny rząd prognozy dotyczące budżetu w 2017 r., są o zbyt optymistyczne. Ostatnie dwa kwartały bieżącego roku, każą zrewidować zakładany przez rząd wzrost PKB w cenach realnych o 5,3% w 2017 r.

Przedsiębiorcy indywidualni przestali inwestować. Eksperci stwierdzają, że może być to wynik niespójnej polityki rządu, który z jednej strony oferuje pakiet 100 ułatwień dla przedsiębiorczości indywidualnej, z drugiej natomiast wprowadza ograniczenia w inwestowaniu na terenach rolny, a zapowiada również podobną ustawę dotyczącą lasów.

Kolejny faza greckiego dramatu

Po raz kolejny Ministrowie Finansów krajów będących w strefie euro oraz przedstawiciele Międzynarodowego Funduszu Walutowego zgodzili się na kolejne umorzenia greckiego długu oraz na pożyczkę dla tego kraju w wysokości 10,3 miliardów euro. W zamian Grecy zgodzili się na cięcia budżetowe oraz reformy restrukturyzacyjne.

Jeszcze do niedawna MFW zakładał, że jeśli Grecja nie będzie wstanie spłacić długu, wycofa się on z programu pomocowego dla tego kraj. Niemcy jednak w zamian za umorzenie długu Grecji przekonały przedstawicieli Funduszu, aby ten nie wycofywał się z programu pomocowego. Eksperci twierdzą, że rozwiązanie to może niekorzystanie odbić się na światowej gospodarce.