ADDRESS

Kraków
Brzozsowa 65/98a

Jakie opłaty pobierają notariusze (Kraków i inne miasta)?

W Krakowie i każdym innym dużym mieście swoją działalność prowadzi bardzo wielu notariuszy, którzy dokonują wielu ważnych czynności prawnych. Dzięki nim można nadać moc prawną takim dokumentom, jak testament, umowa majątkowa małżeńska, umowa sprzedaży nieruchomości i wiele innych. www.kulakowscy.pl oraz inne podobne miejsca są zatem konieczne.

Usługi, czyli czynności prawne dokonywane w kancelariach notarialnych związane są z pewnymi kosztami. Ceny takich usług, jakie świadczą notariusze – Kraków tu może być jednym z wielu przykładów – nazywamy taksami notarialnymi. Ich górną granicę określa ustawa, a precyzyjną wysokość określa sam notariusz. W praktyce bardzo często wygląda to tak, że notariusze z Krakowa wybierają właśnie tę najwyższą stawkę.

Kancelarie notarialne zajmują się wieloma różnymi sprawami majątkowymi i innymi, a każda z tych spraw związana jest z nieco innymi kosztami. Poniższa tabela przedstawia maksymalne kwoty, jakie notariusze z Krakowa mogą wymagać za wykonywane czynności.

Rodzaj czynności, jaką wykonują notariusze – Kraków – przykłady Przykładowe ceny
Sporządzenie testamentu 50 zł
Odwołanie testamentu 30 zł
Oświadczenie o przyjęciu lub odwołaniu spadku 50 zł
Umowa majątkowa małżeńska 400 zł
Protokł dziedziczenia 100 zł
Protokół zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni 750 zł
Protokół zebrania wspólnoty mieszkaniowej 300 zł
Akt poświadczenie dziedziczenia ustawowego 50 zł