ADDRESS

Kraków
Brzozsowa 65/98a

Inwestycje w innowacyjność

Inwestycje w innowacyjność wiążą się bardzo często z koniecznością zorientowania firmy na obszar B+R czyli badania i rozwój. Jest to wspieranie badań i odkryć naukowych, w celu wdrożenia i wykorzystania ich w funkcjonowaniu firmy.

Tego typu inwestycje są to z reguły długoterminowe działania, które niekoniecznie będą prowadzić do oczekiwanych rezultatów – z tym wiąże się ryzykowność takich inwestycji.

Do największych zalet należy fakt, że jeśli badania przyniosą oczekiwane efekty, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań zdystansuje przedsiębiorstwo od konkurencji i może sprawić, że firma stanie się liderem rynku.