ADDRESS

Kraków
Brzozsowa 65/98a

Giełda papierów wartościowych

Podstawowe informacje o GPW

Giełda Papierów Wartościowych, czyli w skrócie GPW, to miejsce gdzie odbywa się obrót papierami wartościowymi czyli: akcjami, prawami do akcji, prawami poboru, prawami pierwszeństwa, obligacjami, certyfikatami inwestycyjnymi, produktami strukturyzowanymi, warrantami opcyjnymi oraz udziałami w funduszach inwestycyjnych (ETF).

Giełda w Polsce

W Polsce transakcje papierami wartościowymi odbywają się w ramach Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A, której aktualnym prezesem jest Małgorzata Zaleska.

Giełda na świecie

Polska GPW nie daje możliwości inwestycji w niektóre instrumenty finansowe, dlatego aby móc w nie inwestować należy rozpocząć inwestycje na jednej z dużych światowych giełd, do najważniejszych należą:
*Tokyo SE (Japonia)
*London SE Group (Wielka Brytania)
*NASDAQ (USA)
*NYSE Euronext (USA)